• Møtereferater

    Årsmøtereferat.

  • Ta en titt

    Referat fra møter med Departementet og Bondelag

  • Skjer det noe?

    Verdt å lese, referat fra seminaret med bilder, samt en link til hva Bondevennen.no skrev.