Nye URFE

 

 

 

 

Muligheter for levering av slakt fra januar 2017

Urfe SA er et nystiftet medlemssamvirke. Selskapets rolle er å eie og forvalte merkevaren Urfe og sikre at denne er i produsentenes eie. Selskapet har blitt enig med Nortura SA om premissene for en ny avtale. Detaljene i avtalen er på plass. Avtalen innebærer følgende : 

  • Nortura SA får enerett til til å markedsføre og selge Urfe til sine kunder
  • All slakt, nedskjæring, videreforedling og omsetning vil skje innenfor Nortura SA. Det innebærer at Urfe SA ikke skal ha noen egen varestrøm
  • Det vil bli mulighet for levering av slakt fra januar 2017. Det er åpnet opp for innmelding av dyr fra og med i dag (torsdag 22.desember 2016)
  • Slakting vil bli som tidligere ved anleggene i Bjerka, Malvik, Rudshøgda, Otta, Gol, Sandeid og Førde
  • Det blir Nortura Proff, som omsetter kjøtt fra norske husdyr til hotell, restaurant og catering, som håndterer omsetningen av Urfe videre
  • Urfe SA sin rolle blir å definere kvalitetskravene til Urfe og inngå avtaler med de produsentene som oppfyller disse kravene. Det betyr at alle produsenter som tidligere har levert godkjente slakt til «gamle» Urfe as vil få tilbud om å bli med som leverandører og medlemmer
  • Nortura SA vil betale ett pristillegg til produsenter av Urfe som avregnes og betales ut direkte sammen med slakteoppgjøret. En liten andel av oppgjøret vil også sikre driften av Urfe SA.
  • Pristillegget blir i starten på kr 3,50,- kr pr kg. Nortura sa vil se på muligheten for å justere tillegget, men vil høste erfaring av driften første året før det evt. Blir endringer. Vi har gjort dem oppmerksom på at det er nødvendig med et høyere tillegg på sikt med tanke på å få mer produksjon av okser/ kastrater. 
  • Nortura er også oppmerksom på den høye andelen økologisk kjøtt av Urfe.   Nortura vil se på betingelser totalt sett på økologisk slik at Urfe produsenter får et riktig avrekningsbilde. Det betyr at øko slakt av Urfe type skal avregnes etter høyeste pristillegg. I noen tilfeller er Urfe tillegget høyest, og da vil dette tillegget avregnes. I andre tilfeller (okser med bra klasse) er økotillegget høyest, og da er det dette som vil bli avregnet. Økologiske slakt av Urfetype skal isettes øremerker av type økologisk og i tillegg Urfe-merker. 
  • Nortura vil også utbetale et tillegg til Urfe SA på kr 0,50,- pr kg. Dette kommer I tillegg til merpris på 3,50 som går direkte til produsentene

Medlemsskap i Urfe SA blir ett krav for levering av slakt. Medlemsinnskudd kr 1000,- er en engangsinvestering som sikrer rett til å få pristillegg på slakt av Urfe i framtida. Dette tjenes nesten inn allerede på første slaktet. Medlemsinnskuddet vil fungere som i andre andelslag. Velger man å gå ut av andelslaget, så får man tilbakebetalt innskuddet. 

Vi har diskutert forutsetningene grundig med  Nortura SA. For dem så er i utgangspunktet oppstrømmen av råvarer fra Urfe i minste laget. Imidlertid vurderer de råvarene som så unike og attraktive at de likevel har valgt å gå inn i dette. Desto mere slakt vi greier å få inn av Urfe desto mer lønnsom vil varestrømmen bli, og dermed kan det bli grunnlag for høyere pristillegg etter hvert. 

Urfe SA og Nortura SA oppfordrer derfor alle produsenter som har storfe av de bevaringsverdige rasene om å slutte opp om den nye slakteordningen.

Styrets leder i Urfe SA (undertegnede) er glad for at vi får en slik avtale på plass med Nortura. Etter avviklingen av Urfe as så er det godt å vite at det som er bygd opp føres videre og utvikles videre. Undertegnede føler seg også trygg på at Nortura SA virkelig går inn for oppgaven. Gjennom den kontakten vi har hatt siste tiden så har Nortura virkelig vist at de vil sette ressurser inn i forhold til Urfe. Videre er det godt at en ny slakteordning kommer på plass såpass fort. Dermed hindrer vi at Urfe blir for lenge borte fra markedet, og kontinuiteten sikres for både for kunder og produsenter. 

Innmelding som medlem i Urfe SA gjøres ved å betale medlemsinnskuddet på vedlagte blankett. Merk betalingen med fullt navn. 

Med dette så ønsker jeg dere en God Jul og Godt Nytt År !

 

 

 

Hammer/ Snåsa 22.12.2016

 

Urfe SA v/ styrets leder

Austvikvegen 26/ Hammer

7760 Snåsa

Ola Hammer Langleite

Ola.langleite@kvamssida.no