Stand på Dyrsku'n på Seljord

 

Stand på Dyrsku’n i Seljord, 11 - 13 september 2015.

Urfe A/S og Norsk Bufe hadde via forespørsel fått tildelt gratis stand i husdyrhallen under Dyrsku’n i Seljord.  Dette var en informasjonsstand , hvor målet er å nå ut til både publikum, forbrukere og produsenter om at alle er viktige i dette arbeide med å bevare våre gamle norske landraser av storfe.

I forkant av utstillingen samlet vi materiell fra raselagene, en mail var sendt ut i forkant og bedt om informasjonsmatriell og lignende, og om noen hadde anledning til å være med å stå litt på stand.  Det var ikke så store responsen vi fikk dessverre.  Den eneste som svarte var Gunhild Dangstorp, og hun kunne bidra med å avlaste og stå på stand.  Så tusen takk til Gunhild.  Når det gjelder informasjons materiell klarte vi å samle en god del allikevel.  Plakater fra genressurssentret og de gamle brosjyrene. Ellers blader fra Telemarkfelaget, Dølafelaget, Vestlandsk fjordfe og Østlandsk Rødkolle, samt brosjyrer fra en del av lagene.  Norsk Bufe hadde fått redigert sin gamle brosjyre til en mer lettleselig og større hefte.  Vi hadde med boka fra Nils Drabløs og Telemarkfe boka , som kunne bestilles, samt kukalenderen fra 

Anne Saglien som vi solgte noen få eksemplarer av.  

Urfe A/S spanderte ølpølse og mårpølse så publikum fikk en smakebit av spekepølsene som er laget av kjøtt fra norske landraser.

På standen var det litt varierende trafikk, men alt i alt syntes vi det var bra respons.

Mange hadde spørsmål  angående produksjon på disse dyrene, om de klarte seg ute om vinteren osv.  Det var folk fra øst og vest, og de var opptatt av rasene hvor de hadde sin opprinnelse. Hadde i hvertfall 2 fra vest som var interessert i å starte med VR, og vi delte ut blader og brosjyrer og  anbefalinger om disse rasene ble gitt.

Vi forklarte fordelene og gener som ikke var forandret via avl og egenskapene disse dyrene har i forhold til den moderne fremavlede kua.  Vi pratet varmt om alle rasene og hadde mange gode samtaler med folk.   Det var forholdsvis mange som ønsket å starte en produksjon med rasene og vi fikk varierende spørsmål.

Av publikum var det interesserte bønder, de som syntes det var kjempebra at disse rasene ble bevart, flere som var i tenkeboksen og ønsket å starte med både telemarkfe og andre raser. Den generasjonen som nå nærmer seg pensjonsalderen som husker at hjemme hadde vi slike dyr.  Vi hadde en lærer som fikk med seg plakater  som hun skulle bruke i undervisninga si.  

Alt i alt en positiv flott helg. Og vi fikk gitt ut blader og brosjyrer til interesserte folk som syntes det var flott at vi drev med bevaring av rasene og at de ikke måtte dø ut.  Vi fikk formidla vårt budskap om en produksjons linje og at kjøttet ble solgt via Urfe.

Konklusjon på 3 dagers informativt arbeid er at vi fikk gitt mye informasjon ut til flere grupper.

  

  

Bygdø - fremstilling av rasene

 

Ku utstillinga på familiedagen på Bygdø 20 sept. 2015

 

Det ble også i 2015 søkt midler fra Genressurssentret til ku utstilling på Bygdø i forbindelse med familiedagen den 20 september.  Det ble ikke søkt om så mye penger som i fjor. Vi fikk innvilget den summen vi søkte om.  Det ble litt tregt i starten med problemer med hvem som skulle ta ansvaret for prosjektet, da den som var satt opp ikke ønsket å ha prosjektleder jobben. Så til slutt tok Hilde Riis den jobben. Vi hadde et planleggingsmøte sammen med Harald Hilsen og Jan Tore Sørsdal fra Bygdø.

Det var tenkt å kjøre samme konsept som sist år, og en invitasjon ble sendt ut.  Vi fikk noen tilbakemeldinger om at folket var opptatt med andre ting den helgen, og at refusjon pr dyr var for lav  for de som hadde lang vei. Da fristen gikk ut så var det ingen dyr som var påmeldt.

Da ble det tatt en avgjørelse om å avlyse den dømmingen av kuer og gjøre om utstillingen til en informasjons utstilling.  Det ble tatt kontakt med Gunnar Lilleåsen og han var villig til å stille med dyr av de bevaringsverdige rasene, han hadde ingen jarlsberg ku, så Stig Erik Vold ble kontaktet, men kua hans venta straks kalv, så innenfor reglen om transport av høydrektige dyr så gikk ikke det.

Det er ett godt samarbeid med genressurssentret , og informasjons plakater og annet materiell kom derfra.  Anna Rehnberg hadde laget informasjonsskilt om hver av de bevaringsverdige rasene, og informasjon om hva slags produkter vi får fra dem.  Disse informasjons arkene som er laminerte av plast, ble hengt opp på grindene slik at de var lette å se og slik at folk kunne få informasjon om rasene.  Gunnar Lilleåsen og hans mannskaper stod ved bingene og gav verdifull informasjon til publikum.

Også her hadde Norsk Bufe stand, og Anne Saglien hadde kuboden sin vedsiden av.

Vi hadde mange av de samme brosjyrer og blader og informasjonsmateriell og plakater å dele ut, samtidig som Hilde solgte spekepølser laget av kjøtt fra telemarkfe, to typer , en med urter og en med hvitløk.

 

Dette er stort sett ett publikum som vi ønsker å formidle vårt budskap til at vi fremdeles har gamle norske raser i levende live og att de er viktige å bevare. De norske landrasene har egenskaper og gener som er verdifulle for fremtiden, og kvaliteter av meget høy standard.  Og at de kan støtte dette arbeidet med å velge produkter av norske landraser. Også her blant publikum meget varierende kunnskap blant folk, de sier at se på den oksen med horn, og det var ingen okser der. Ellers er dette publikumet meget opptatt av at kalvene får gå med moren sin.  Også her den eldre generasjonen som husker disse dyrene fra barndommen.

Det var i alt 2100 betalende gjester på Bygdø den dagen.  Undertegnede og Gunnar Haugo fikk også se kongen og dronningen, som ble vist rundt i besøksfjøset. 

Takk til alle som bidro til en flott dag med mye informasjon ut til publikum