Aktiviteter i løpet av året som gikk

 

Aktiviteter i 2015.

-  Bidragsyter til melkeprotein prosjektet via Norsk Genressurssenter og prosjektmidler

-  Møte med Norges Bonde og Småbrukarlag og Norges Bondelag i forkant av     jordbruks forhandlingene 2015.

-  Medie prosjektet “ - Den urnorske kua kan gå tapt “ utarbeidet av mediefirmaet Nordstjerna , i samarbeid med Urfe A/S, og med støtte fra genressurssentret og Urfe A/S, og  god rådgivning og meget nyttig kunnskap fra Nina Hovden Sæther.

-  Brosjyre utformet av Nordstjerna til kuslippet på Bygdø, Gammel ku smaker best ! Samarbeid med Urfe om den, søkt om sentrale BU midler til den, skal behandles i oktober.

-  Hilde Riis  fra Norsk Bufe hadde stand fra Norsk Bufe på kuslipp dagen på Bygdø.

-  Ny hjemmeside for Norsk Bufe er under opparbeidelse av Berit Aslaksby

-  Arbeidsutvalget har hatt 2 møter, hvor Anne, Hilde, ny sekretær Ingvild og Erik har møtt, Berit var også med på ett møte.

-  Hilde og Erik hadde planleggingsmøte med personalet fra Bygdø i forhold til ku utstillinga på familiedagen.

-  Ingvild har oppretta ny FB side for Norsk Bufe, en lukket gruppe med Anne, Berit, Ingvild og Erik som administratorer.

-  I samarbeid med Urfe A/S informasjonsstand på Dyrskuen i Seljord, hvor vi delte ut brosjyrer, blader og plakater, og pratet varmt for norske landrasene. Ingvild fra Urfe og Erik fra Bufe. Søndag var Ingvild alene på stand. Gunnar Haugo fikk dyrsku bjella for førstepremie og beste telemarksku.

-  Stand på Landbruksdagene på Fagernes, hvor Ingvild hadde informasjonsstand, og det var ku utstilling og bedømming, hvor Kjell Trandokken fikk førstepremie på telemarkkua si.

-  Ku utstilling på Bygdø av norske landraser. Hilde sendte ut invitasjon, og vi fikk noen tilbakemeldinger om at folk var opptatte med andre ting, og så hadde vi satt frakt refusjonen for laft, ble om gjort til informasjons utstilling av landrasene, hvor vi manglet jarlsbergfe. Gunnar Lilleåsen stilte med de andre rasene. Stand me Erik Hilde og Gunnar var med. Anne stilte vedsiden av oss med ku-boden sin.

-  Anne har også stilt på mange andre steder med ku-boden og spredt informasjon og pratet varmt om de norske landrasene. 

- Ellers mange andre medlemmer av raselag som har synliggjort dyr og stilt på markedsdager og promotert rasene med stands