Fotoalbum

Østlandsk Rødkolle

Jarlsbergfe

Rødkolle kalv hos Espen Mørch Andersen

Jarlsbergfe

Vestlandsk Fjordfe

Vestlandsk Raudkolle

Østlandsk Rødkolle

Dølafe

Telemarksfe

Foto: Gunhild Dangstorp fra Glomdalsmuseet utstilling i 2014

Fra Landbruksdagen i Valdres 2015, Valdres Folkemuseum

Bra vær, bra frammøte på landbruksdagen i Valdres 2015 hvor de fleste gamle norske landraser ble vist frem.

Fra Bygdøy - Familiedag 2015, Anne Korsvold Saglien og Hilde Riis gir ut bra med informasjon om de gamle norske landrasene.

Bygdøy 2015 Familiedagen hvor dyr fra de gamle norske landraser ble vist frem. Dyra kommer fra Oremo Senter

Smaksprøver fra matmesse i Berlin 2017 Fjordfe

Fjordfe smaksprøver

Smaksprøver Fjordfe og Telemaksfe

Telemarkis

Telemarkis

Fra Metmesse i Berlin

Her ønsker vi alle rasene fra de Norske landrasene inn.... situasjonsbilder med en koslig tekst, det kan sendes på mail. berita49@hotmail.com