Norsk Bufe

Norsk Bufe ble stiftet i 1983, og er pionerorganisasjonen innen bevaring av de gamle norske husdyrrasene. Organisasjonen ble startet av entusiaster i miljøet rundt Universitetet i Bergen, men fikk raskt med seg bønder og andre husdyrfolk som preget Norsk Bufe til å bli praktiskarbeidene for bevearing av gamle husdyrraser.

Fra 1984 arbeidet Norsk Bufe aktivt med å berge besetninger og enkelte dyr av de gamle rasene, for flere av rasene var hvert individ viktig for å kunne redde rasene på lang sikt.

Utover 1990-årene ble det mer fokus på gamle norske storferaser, og Norsk Bufe er idag paraplyorganisasjonen for hvert av avls- og raselagene for de gamle norske storferasene.

Norsk Bufe har som sitt mål å sikre alle de seks gamle storferasene for ettertiden, og bidra til å fronte disse rasene som en del av vår felles kulturhistorie.

De gamle storferasene bærer med seg arven fra våre forfedres husdyravl, de er kulturbærere fra en tid før jordbruket var industialisert, og de har idag en naturlig plass i gårdsdrift med bruk av utmarksbeiter og seterdrift. De gamle storferasene våre er kjent for å ta seg godt fram i terrenget og utnytter utmarksbeite godt.

I et moderne landbruk der utmarksressursene betyr mindre som beite for husdyr, er de gamle storferasene en viktig ressurs for å bevare et åpent kulturlandskap.

Dersom disse rasene forsvinner, er de tapt for all framtid!

(hentet fra brosjyren til Norsk Bufe) 

Alle de gamle norske landrasene har egne lag-sider, sjekk "Linker" om du ønsker mer info eller ta kontakt via kontaktsiden 🙂

 

NORSKE LANDRASER AV STORFE

DØLAFE - VESTLANDSK RAUDKOLLE - VESTLANDSK FJORDFE - ØSTLANDSK RØDKOLLE -

TELEMARK FE og JARLSBERGFE

www.nationen.no

DØLAFE
Dølafeet har opprinnelse i det lokale storfeet i Østerdalen og Gudbrandsdalen. Rasen er idag godkjent i alle farger og alle tegninger, og det er også relativt vanlig å finne brandete dyr. Dølafeet finnes både som hornet og kollet. Link til dølafelaget ligger under "Linker" for mer info.

JARLSBERGFE
Jarlsbergfeet har sitt navn fra det gamle navnet til Vestfold, Jarlsber og Laurvigens amt. Forskjellig fra de andre gamle norske storferasene ble aldri Jarlsbergfeet offentlig godkjent, men er idag anerkjent med egen rasekode i EU.Laget for Jarlsberfeet styrer avlen for rasen, selv uten støtteordninger, men samarbeider tett med Geno. Jarlsbergfeet er ei noe større ku med en tilfredstillende melkeytelse.

VESTLANDSK RAUDKOLLE
Vestlandsk Raudkolle har sitt utspring fra det gamle Lyngdalsfeet som ble kryssa med feet fra Rogaland. Rasen er hardfør og sterk og er en "landskapspleier" både på kulturbeite og utmark. Laget for Vestlandsk Raudkolle styrer avlen i samarbeid med Norsk Genressurssenter.

ØSTLANDSK RØDKOLLE
Fra historien kjenner man til rødt kollet fe allerede fra 1600-tallet, men som egen rase ble Østlandsk rødkolle først etablert omkring 1900. Rødkollene er et større, mer åpent bygd fe enn de andre gamle rasene. Rasen er også kjent som en relativt god melkerase. Rasen holdes idag av ildsjeler som sikrer at de ikke forsvinner for ettertiden. Laget for Østlandsk Rødkolle samarbeider med Norsk Genressurssenter om avlen.

TELEMARK FE
Telemarksfeet er Norges eldste storferase og ble etablert i 1856 i Kviteseid, Telemark. Telemarksfeet er idag utbredt over hele landet, men er hovedsaklig å finne i byfdene på Østlandet.Bøndene som holder telemaksfeet legger vekt på at det fortsatt skal være en liten melkerase, en som utnytter utmarksbeite godt og som lett tar seg frem i ulendt terreng.

VESTLANDSK FJORDFE
Vestlandsk fjordfe ble til gjennom sammenslåing av alle de små lokale rasene i fjord -og fjellbygdene på Vestlandet fra Møre og Romsdal til Hordaland. Alle disse smårasene varierte sterkt i farger og behorning, men felles for de var små og hardføre kyr.